Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Prawno-Obywatelskiej „PUBLICORUM” jest organizacją NON-PROFIT, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zamówień publicznychPodejmowanie różnego rodzaju współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi ma na celu zainicjowanie dyskusji na temat koniecznych zmian w przepisach o zamówieniach publicznych tak, by sprzyjały prawidłowemu wydatkowaniu środków publicznych. Postulujemy nowe podejście do zamówień publicznych, jakim jest promowanie idei, że: sukcesem nie jest sam wybór wykonawcy i podpisanie umowy, ale ukończenie danego zamówienia i późniejsze korzystanie z przedmiotu tego zamówienia z pożytkiem dla ogółu społeczeństwa.

.

Nasza działalność pożytku publicznego to przede wszystkim sfera kultury i edukacji. Pragniemy wspierać młodych, zdolnych twórców, którzy mają coś do powiedzenia światu. Chcemy promować kulturę, która przypomina ważne prawdy, wyjaśnia rzeczywistość, pobudza do myślenia lub po prostu wnosi w nasze życie piękno. Nasze działania skupiamy wokół konkretnych projektów. Wybieramy tematy i artystów, których misja jest podobna do naszej – za pomocą odpowiednich środków wyrazu – muzyki, filmu, fotografii, plastyki, tańca – opisywać świat i zmieniać go na lepszy. 

„Kultura – to co zostanie kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś” (Selma Lagerlöf)