ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – kompleksowo pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Link do platformy o zamówieniach publicznych klik !

FUNDUSZE UNIJNE – pomagamy w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej dla konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską. Link do strony z konkursami w Brukseli: klik !