Zamówienia publiczne - ustawa Pzp

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - klik!