Nasza oferta

 • Stałe doradztwo dla podmiotów ogłaszających zamówienie publiczne - zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed jego wszczęciem
 • Profesjonalne wsparcie wykonawców jako podmiotów występujących w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • Przeprowadzanie szkoleń dla podmiotów ogłaszających postępowania o udzielenie zamówienia oraz dla wykonawców biorących w nich  udział
 • Program komputerowy dla zamawiających umożliwiający przeprowadzenie postępowania (e-platforma), w trakcie opracowania

  • POMOC ON-LINE - pomoc on-line to proste i wygodne narzędzie do uzyskania szybkiej pomocy prawnej w zakresie przygotowywanego lub prowadzonego postępowania przetargowego. Na pytania odpowiadamy niezwłocznie i profesjonalnie, każda odpowiedź przygotowywana jest z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

   KONSULTACJE w siedzibie stowarzyszenia to kolejne narzędzie wspomagające pracę osób uczestniczących w procedurach przetargowych.

   OPINIE PRAWNE

   PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ( reprezentacja przed KIO)