O Nas

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Prawno-Obywatelskiej „PUBLICORUM” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wiedzy prawnej i administracyjnej w zakresie zamówień publicznych.

Celem Stowarzyszenia jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy Zamawiających oraz Wykonawców z zakresu zamówień publicznych poprzez działalność szkoleniową, doradczą oraz wydawniczą.

Podejmowanie różnego rodzaju współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi ma na celu zainicjowanie dyskusji na temat koniecznych zmian w przepisach o zamówieniach publicznych tak, by sprzyjały prawidłowemu wydatkowaniu środków publicznych. Poprzez tak rozumianą współpracę Stowarzyszenie planuje stworzyć Kodeks dobrych praktyk w postępowaniu o zamówienia publiczne.

Postulujemy nowe podejście do zamówień publicznych, jakim jest promowanie idei, że:

sukcesem nie jest sam wybór wykonawcy i podpisanie umowy, ale ukończenie danego zamówienia i późniejsze korzystanie z przedmiotu tego zamówienia z pożytkiem dla ogółu społeczeństwa, oraz że tak naprawdę liczyć się powinien najniższy koszt a nie najniższa cena.

Tak więc problem tkwi w tym, że koszt to nie jest to samo co cena. Walka o najniższą cenę w przetargach wbrew pozorom nie leży w interesie publicznym. Celem nadrzędnym jest budować dobrze a nie tanio. Budujemy na lata, za pieniądze publiczne...